• Blog_

Princip rada i funkcija releja

Definicija – Šta je relej?
Relej je električni upravljački uređaj, koji je automatski sklopni element sa funkcijom izolacije.U ovom članku, mi, Wenzhou E-fun, ukratko ćemo predstaviti princip rada, upotrebu i klasifikaciju releja, tako da ljudi mogu imati opće razumijevanje o našim proizvodima.

Princip rada releja
Princip rada releja je korištenje elektromagnetnog efekta za kontrolu mehaničkog kontakta kako bi se ostvarila svrha električnog uključivanja-isključivanja.

Funkcija releja
* Proširenje opsega kontrole
* Konverzija kola
* Priblizi
* Integracija signala
* Sigurnosna zaštita
* Automatizacija, daljinsko upravljanje i nadzor
* Automatsko podešavanje

Klasifikacija releja
O. Prema principu rada ili strukturnim karakteristikama, može se podijeliti na elektromagnetski relej, poluprovodnički relej, temperaturni relej, relej relej, vremenski relej, visokofrekventni relej i polarizacijski relej.
B. Prema ukupnim dimenzijama, može se podijeliti na minijaturni relej, subminijaturni relej i mikro relej.
C. Prema namjeni ili upotrebi releja, može se podijeliti na kontrolni relej, zaštitni relej i tako dalje.
D. Prema funkciji opterećenja, može se podijeliti na mikro relej snage, relej male snage, relej srednje snage i relej velike snage.
E. Prema karakteristikama zaštite, može se podijeliti na zatvoreni relej, zatvoreni relej i otvoreni relej.
F. Prema ulaznim varijablama, može se podijeliti na naponski relej, strujni relej, vremenski relej, relej brzine, relej pritiska i tako dalje.
Osim navedenih osnovnih znanja o principu rada, upotrebi i klasifikaciji releja, još uvijek postoji niz detaljnih informacija i parametara koje je potrebno otkriti.A Wenzhou E-fun Electric Co., Ltd. će detaljno proučiti naše odabrano polje električne industrije i kupcima širom svijeta donosi stabilnije i pouzdanije proizvode releja, relejnih utičnica, relejnih modula.


Vrijeme objave: Jun-28-2022