• Blog_

Company News

  • Dvije osnovne funkcije međureleja u praktičnim primjenama

    Postoje uglavnom dvije osnovne upotrebe međureleja koji se koriste u praktičnoj primjeni, kao što je navedeno u nastavku.1. Produžetak kontakta srednjeg releja, koji se uglavnom koristi u glavnom kolu: Na primjer: međureleji koji se koriste u glavnom kolu i AC kontaktor...
    Čitaj više